Nadzemni bet. kanal – zaštita od poplava i navodnjavanje

Nadzemni betonski elementi kanala na zemljanom nasipu obavljaju dva zadatka :
– odbranu od poplava;
– navodnjavanje priobalja  u neposrednoj blizini jezera, reka, potoka, ili navodnjavanje zemljišta znatno udaljenih od izvorišta vode.

Osnovni zadatak zemljanog nasipa je odbrana od poplava. Pored ovog zadatka zemljani nasip može da nosi nadzemni betonski kanal, i u službi  je sistema za navodnjavanje.
Zemljani nasip je podloga za betonski nadzemni kanal;
nadzemni betonski kanal može ići po kanalu, ili ide uz kanal

Sistem za navodnjavanje i odbranu od poplave ima nekoliko nezavisnih hidrološko-tehničkih objekata međusobno povezanih:
– Nadzemni betonski kanali za sakupljane i dovod vode – oluk.
– Odbrambeni i odvodni glavni nadzemni betonski kanal.
– Bočni odvodni kanali za navodnjavanje

Snabdevanje vodom sistema navodnjavanje. Snabdevanje kanala čistom vodom obavlja se iz dva pravca:

Jedan pravac je sa planine, u ravnicu ka kanalima na zemljanom nasipu. Drugi pravac je od izvora vode iz zemljišta priobalja reka ka kanalu na nasipu. Ako na prostoru, gde se navodnjava, ima vetra- primeniti vetrenjače za pogon pumpi za izvlačenje vode iz zemlje; primenom vetrenjača ne troši se gorivo, ni električna energija.

Konačno, glavnim odbrambenim betonskim kanalom povezuje sve navedene  građevinsko – tehnički objekti.

Deo kanala, u zajedničkom, ili pojedinačnom sistemu za navodnjavanje je podeljen na dva dela:

1)- Prvi deo je glavno betonsko korito, kao osnovni građevinsko – tehnički element betonskog nadzemnog kanala.. Osnovna namena glavnog betonskog  korita je transport vode i mesto za smeštaj pomoćnog-manjeg betonskog rezervoara.

Deo za transport vode u koritu je slobodno-prolazni deo duž celog kanala, dok, rezervoar služi za smeštaj vode. Oba dela su fizički odvojena sve do određenog nivoa vode u kanalu; nakon tog nivoa vode oba betonska oblika čine jedinstvenu celinu, obavljaju isti zadatak i predstavljaju slobodan prolaz vode kroz korito i kanal.

2) Pomoćno korito-rezervoar je zatvoreno- zasebno korito i služi za smeštaj vode za navodnjavanje priobalja- zemljišta na kome je betonski kanal postavljen. Zemljište je, kao i pripadajući broj korita na tom delu zemljišta, u vlasništvu su fizičkih ili pravnih lica.

Svaki vlasnik rezervoara može svoj rezervoar puniti vodom iz svog izvora vode i nezevisni su jedan od drugog. Zajedička voda je u  slobodnioom prolazu kroz korito i ceo kanal.

Ko finansira izgradnju nadzemnog betonskog kanala? -Izgradnju kanala definišu oni koji su najviše zainteresovani za kanal- korisnici, narod, država…
Dužinu  nadzemnog betonskog kanala-korita definišu korisnici. Korisnici definišu dužinu kanala i kada je kanal u službi odbrane od poplava, i kada se primenjuje u navodnjavanju. Odnosno, imamo kada kanal služi za transport vode i kada služi kao rezervoar vode.

Opširnije o nadzemnom betonskom koritu- kanalu videti u članku:
https://gradiuinflaciji.wordpress.com/objekti-nadzemnog-betonskog-korita-u-navodnjavanju/

Zemljani nasip biće osnova za potencijalnu energiju vode u kanalima.Celo postrojenje funkcioniše samo sa mehaničkom energijom.

Jedno rešenje u obavljanju pomenutih zadataka dao sam na:
_Bašta Balkana_ – slika kanala za odbranu i navodnjavanje
_Bašta Balkana_ - slika kanala za odbranu i navodnjavanje
http://www.bastabalkana.com/2015/09/odbrambeni-nasip-od-poplava-u-navodnjavanju/   .

Tehničke karakteristike i geometrijske veličine oluka, korita i odvodnog kanala, ugrađenih u zemljani odbrambeni nasip videti na linku
Geometrijske veličine oluka, korita, odvodn. kanala ugrađenih u zemljani odbrambeni nasip dužine 50km

Šta se sve može raditi uz nadzemni betonski kanal, u kombinaciji sa, ili bez zemljanog nasipa? Može se mnogo toga uraditi jer kanal ima više namena. Neke mogućnosti kanala su:

– Kanalom se mogu puni reverzibilna jezera ili barskI ekosistemI, ribnjaci…

Betonski kanal sa može graditi jedinstveno sa biciklističkom betonskom stazom. Biciklistička staza može biti sastavni deo temelja-podloge nadzemnog betonskog kanala na branjenoj strani zemljišta kanala.
Predlažem da betonski kanal sa biciklističkom stazom bude trasa za međudržavne i evropske biciklistiške staze.

– Pri prolasku kanala kroz naseljena mesta, kanal može poslužiti kao osnova za postavljanje urbanističkih objekata, za koje grad nema trenutne lokacije…, kao i za pešačke i biciklističke staze.

Pogledaj komentar vezan za članak:”Zbog loših nasipa i mostova, Banjalučanima ostaje samoda gledaju u nebo”, na link : Mladen Popovic – Google+
https://plus.google.com/108514081231401384610

Da ne dužim i proširujem članak; primenu višenamenskog kanala i globalno planiranje ostavljam za kasnije…

Napomena:
Svaki članak se uvek ažurira, dopunjava, pojašnjava i ispravlja. Međutim, zamisli, ideje u člancima su suština i ne menjaju se. Pošaljite  vaše predloge-ideje, ili ukažete na teškoće u realizaciji projekta. Biće objavljeno.

Autor idejnog projekta:
maš.inž.Mladen Popović
mladenpopo@open.telekom.rs
opetja52@gmail.com

Advertisements