GRAFOANALITIČKO ODREĐIVANJE TREĆEG TEMENA TROUGLA

Primer primene jednačine vrednosti površine trougla kao funkcije promenljive x
– grafoanalitičko određivanje trećeg temena trougla na funkciji višeg reda.

Jednačina vrednosti površine trougla kao funkcije promenljive x predstavljena je na sajtu http://www.bastabalkana.com/2015/10/jednacina-povrsine-trougla-funkcija-promenljive-x/

Zadatak
Data je kvadratna jednačina F(x) i na njoj tačka A i tačka C ; temena početne stranice   ∆ABC . Date su vrednosti koordinata tečke A i C na X osi  i površina
∆ ABC.

Formirati jednačinu vrednosti površine trougla P(x)
i nacrtati njen grafik. Grafički odrediti položaj  trećeg temena B i T trougla ABC I
∆ ATC na grafiku kvadratne funkcije F(x)

Na internetu postoje besplatni programi za crtanje matematičkih funkcija i nije teško nacrtati pomenute grafike.
Da bi videli rešenje zadatka ”otvorite” datoteku: Zadatak grafoanalitičkog određivanja trećeg temena trougla ,
a primer primene jednačine vrednosti površine trougla i prave na : http://www.bastabalkana.com/2015/11/primer-primene-jednacine-povrsine-trougla-i-prave/

Autor metode i formula:
maš.inž.Mladen Popović
mladenpopo@open.telekom.rs

Advertisements