PRIMER PRIMENE FUNKCIJE RASTOJANJA DVE TAČKE – PRESEK KRUGA I KVADRATNE JEDNAČINE

Određivanje preseka kruga i kvadratne jednačine primenom jednačine vrednosti rastojanja između dve tačke, kao funkcije promenljive x.

Tok zadatka i rešenje videti u prilogu:Primer primene funkcije rastojanja dve tačke – presek kruga i kvadratne jednačine

Napomena:
U članku: “Rastojanje dve tačke na krivoj kao funkcija promenljive x“ , objavljen na sajtu http://www.bastabalkana.com/2015/11/rastojanje-dve-tacke-na-krivoj-kao-funkcija-promenljive-x/   ,uzeta je ista funkcija kao i u ovom zadatku. Deo teksta će biti ponovljen.

Autor zadatka:
maš.inž.Mladen Popović
mladenpopo@open.telekom.rs

Advertisements