RASTOJANJE TAČKE OD PRAVE – VISINA TROUGLA FUNKCIJA OD X

Rastojanje tačke B od prave koja prolazi kroz tačke A i C jednako je visini tačke B trougla ABC.

Metod- koeficijentima prave .
Visina trougla- funkcija promenljive x.
Bazna funkcija-parabola.

Koeficijenti jednačine prave definišu oblik formule visine trugla. Formulu za visinu trougla i primer zadataka  videti u dokumentu :
Rastojanje tačke od prave – visina trougla funkcija od X

Autor metode i formula:
maš.inž.Mladen Popović

Advertisements